• رتبه زیر ۱۰۰۰ کنکور سراسری سال ۸۴ ( رتبه ۲۸۰)
  • رتبه دو رقمی کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۸ ( رتبه ۴۹)
  • فارغ التحصیل رشته مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت در مفطع کارشناسی سال ۱۳۸۸
  • فارغ التحصیل رشته مهندسی نفت دانشگاه پلی تکنیک تهران ( امیرکبیر) در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۰
  • بورسیه وزارت نفت با رتبه الف از دانشگاه صنعت نفت
  • فارغ التحصیل دانشگاه پلی تکنیک تهران در مقطع کارشناسی ارشد با نمره الف ( معدل ۸۸/۱۷)